PNB 05 - GC82YCF - Šifra pro den pátý

Založil: VZAL team


… "A! vy tančíte!" zvolal. "Hoj! nezůstanu za vámi a ukážu vám, jak se tancuje u nás doma."
I dal se do úžasného křepčení, kroutě, protahuje, ohýbaje se, tanče po nohou, tanče po kolenou, tanče po rukou, stavě na odiv podivné obraty a přemety, neuvěřitelné postoje, nemožné pitvory, a podávaje takto těm lidem zvláštní pojem o tom, jak bohové tančí na měsíci. …