PNB 10 - GC82YTB - Šifra pro den desátý

Založil: maši.uh


… „Na mou věru,“ pravil Joe, když Viktoria míjela ves ve výši sta stop nad zemí, „shodím jim prázdnou láhev, s vaším dovolením, pane. Dopadne-li celá a neporušena, budou se jí klanět. Pakli se rozbije, nadělají si ze střepů talismany!“
A to praviv vyhodil láhev, která se rozdrtila na tisíceré kousky, zatímco domorodci prchali s hrozným křikem do svých okrouhlých chýší. …


Hint: poskládej střepy