PNB 21 - GC82W3A - Šifra pro den dvacátý první

Založil: mokri_cz


… Slunce vysílalo oslnivé paprsky na klidnou hladinu a na východě se voda a vzduch spojovaly na společné obzorové čáře.

Doktor chtěl zjistit složení vody, která byla dlouho pokládána za vodu slanou. Mohl se bez nebezpečí přiblížit až k hladině, a tak koš letěl jako pták jen půldruhého metru nad vodou.…

Zatímco doktor testoval vodu, ti druzí dva se bavili o opeřencích, kterých tu bylo všude plno. Dick by si rád některého ulovil, ale Joe namítl, že se mu nechce s něčím takovým zaobírat. Byl by si raději prohlédl něco většího. Vcelku mu bylo jedno, zda ze souše nebo z vody, ale pořádný kus. A s tím i lovec nakonec souhlasil.

Hledáte celá jména čtyř opeřenců, které můžete vidět v Africe. Jakmile je máte, zjistěte si jméno jednoho savce.

Vezměte:
A: druhé a páté písmeno prvního slova, třetí písmeno druhého slova
B: třetí a páté písmeno prvního slova, šesté a sedmé písmeno druhého slova
C: první, druhé a páté písmeno prvního slova
D: první a páté písmeno prvního slova, třetí, čtvrté, páté a šesté písmeno druhého slova