PNB 07 - GC82YT4 - Šifra pro den sedmý

Založil: maši.uh


… O poledni byla Viktorie na 29° 15' východní délky a 3° 15' jižní šířky. Minula ves Nyofu, nejzazší severní hranici kraje Unyamwezy, míříc k jezeru Ukereve, jehož nebylo lze posud dozříti. …

Cestou k jezeru potkal výpravu nepříjemný incident. Při pokusu o přistání se kotva balónu zahákla do klů velkého sloního samce. Splašené zvíře se dalo na útěk a táhlo balón za sebou. Jediným východiskem bylo nakonec zastřelení slona.

…. Skončiv prohlídku spořádal doktor své poznámky. Provedl velezdařilý nákres okolní krajiny s prérií do nedohledna se prostírající, s trnovníkovým lesem a s balonem, nepohnutě se vznášejícím nad obrovským trupem slonovým. …

Ale kde přesně k onomu incidentu došlo? Zdá se, že pouze na základě údajů v knize nelze místo určit. Odborníci se shodují, že by mohlo ležet někde na území současného národního parku Ruvubu National Park. Domorodý strážce zvěře, pan Mpya Bata Mkimbiaji, je přesvědčen, že na základě náčrtku pořízeného doktorem Fergussonem lokalitu jednoznačně poznal. Ve své rodné svahilštině ji popsal slovy: „soketi sitatoa kusalimiwa“.

Jak by znělo určení místa, kdyby strážcovým rodným jazykem byla čeština?