PNB 01 - GC82YRJ - Šifra pro den první

Založil: maši.uh


…. „Přátelé,“ zvolal doktor, stojící mezi oběma společníky s kloboukem v ruce, „dejme naší vzdušné lodi jméno, které jí přinese štěstí. Nechť je nazvána jménem VIKTORIA!“
Ozvalo se hromové hurá.
„Ať žije královna! Ať žije Anglie!“….


Balón našich cestovatelů nese jméno slavné britské
panovnice, která během své až neskutečně dlouhé vlády
(vládla britskému impériu v letech 1837 – 1901)
spoluvytvářela dějiny „černého kontinentu“.
Ale zdaleka to nebyla jen ona, jeho osud ovlivnili
i mnozí další evropští panovníci. Namátkou uveďme:

Jan II. Portugalský
Fridrich Vilém I.
Karel III. Španělský
Frederik VII.
Viktor Emanuel III.
Albert I.

portugalský král
pruský vévoda a braniborský kurfiřt
španělský, neapolský a sicilský král
dánský král
italský král
belgický král

Hint: slovo