PNB 25 - GC82YVE - Šifra pro den dvacátý pátý

Založil: maši.uh


… Když přišel večer, vzali ho kmenoví kouzelníci uctivě za ruce a odvedli ho do chýše ověšené talismany. Než tam Joe vstoupil, vrhl znepokojivý pohled na kupu kostí, která se tyčila vedle svatyně.

Po celý večer a část noci slyšel slavnostní zpěvy, zvuk zvláštního bubnu a řinkot starého železa, což zní sluchu Afričanů velmi sladce. Sborový zpěv doprovázel nekonečné tance kolem svatyně …


Joeovi se onen podivný, donekonečna se opakující motiv vryl hluboko do paměti.

K velkému překvapení vědců byly téměř identické zpěvy zaznamenány v nedávné době i mezi původními kmeny žijícími v povodí řeky Omo.