PNB 30 - GC82W3X - Šifra pro den třicátý

Založil: mokri_cz


… "Dobrá," řekl sluha, "déšť houstne a tentokrát to bude pěkný příval, můžeme-li soudit podle postupujících oblaků!"
"Zase oblaka!" bručel Fergusson.
"A jaká!" odpověděl Kennedy.
"Taková jsem nikdy neviděl," dodal Joe, "se hřbetem spleteným do provazce!"
"Mohu si oddechnout," řekl doktor a odložil dalekohled. "To nejsou oblaka."
"Cože?" zvolal Joe.
"Ne, je to mračno."
"No tohle!"
"Ale mračno kobylek."
"Cože, kobylek?"
"Miliardy kobylek, jež se ženou nad krajem jako bouře. Běda zemi, na kterou se snesou! Bude zničena." ...… Domorodci sesbírají spousty hmyzu a s velkou chutí ho pojídají."
"Jsou to tedy vzdušné krevety," řekl Joe a litoval, že je "pro poučení" nemohl ochutnat. …

A raději si dal pořádný kus anglické slaniny.