PNB 23 - GC82YCY - Šifra pro den dvacátý třetí

Založil: VZAL team


… Myšlenka pak, že se Joe utopil, byla nepřípustna. Fergussonovi a Kennedyovi šlehl ovšem mozkem hrozný pomysl: jsouť krokodilové četní v těchto končinách! Avšak ani ten ani onen neměli odvahy, aby vyslovili tuto obavu. Leč vtírala se jim tak urputně na mysl, že doktor pravil posléze beze všeho úvodu:
„Krokodilové vyskytují se toliko na březích ostrovů nebo jezera; Joe bude dost obratný, aby se jich vyvaroval; ostatně jsou nevalně nebezpečni, a Afričané koupají se bez úrazu, nebojíce se jejich útoků.“ …