PNB 28 - GC82YVM - Šifra pro den dvacátý osmý

Založil: maši.uh


„To tam tedy dorazíme dříve než tato karavana,“ řekl Joe a ukázal na dlouhou řadu lidí a zvířat, která se vinula pouští.
Fergusson a Kennedy se vyklonili a spatřili velkou karavanu. Bylo v ní asi padesát velbloudů, z nichž každý za sto dvacet pět franků přenáší z Tombouctou do Tafletu na zádech náklad až dvou set dvaceti pěti kilogramů. Všichni mají pod ocasy malé pytlíky na zachycování trusu, jediného paliva, s nímž je možno v poušti počítat.
Tito velbloudi Tuáregů patří mezi nejlepší druhy. Mohou být tři až sedm dní bez pití a dva dny bez žrádla. Rychlostí předstihují koně a velmi rozumně poslouchají hlas khabira, vůdce karavany.