PNB 32 - GC82YDN - Šifra pro den třicátý druhý

Založil: VZAL team


… „Ale dříve,“ vece doktor, „užijeme posledního prostředku, abychom ulehčili Viktorii.“
„Jakého,“ zeptal se Kennedy; „jsem naň opravdu zvědav.“
„Zbavíme se dmuchavkových schránek, Bunzenova sloupu a hadice; to jest váha skorem devíti set liber, s nimiž je těžko vléci se vzduchem.“ …
„Domnívám se, že i přes tyto drobné nepříjemnosti bychom cestu nebyli s to absolvovat během pěti neděl, jeli-li bychom železnicí“ zabručel Joe.


JHIAROBNOECANCRVZALJARRETDUZZNFAODSUGIEANDEEIIMRIELSEVTOLSPHEL