PNB 08 - GC82YCN - Šifra pro den osmý

Založil: VZAL team


… Tam hledal nějakou chvíli, slídil v křovinách a rozedřel si ruce do krve. Najednou uchopil lovce silně za rámě.
„Pohleď,“ pravil.
„Písmena!“ zvolal Kennedy.
Na skále jevila se vskutku zcela čistě dvě vyrytá písmena. Bylo lze čísti zřetelně:

         A. D.


„A. D.,“ vysvětloval doktor Fergusson, „Andrea Debono! Vlastnoruční podpis cestovatele, který se dostal nejdále proti toku Nilu!“ …


Podle našich informací však bodrý doktor Fergusson přehlédl mnohem starší nápis na skále:O kolik dní dříve tedy navštívil ono místo slavný český rodák než Andrea Debono, jehož návštěvu předpokládáme 15. dubna 1853?